Dislocirane enote

V okviru SVZ Dutovlje delujeta dve dislocirani enoti:

  • Dislocirana enota Sežana (DE Sežana)
  • Dislocirana enota Postojna (DE Postojna).

DE Sežana je sestavljena iz štirih bivalnih enot, ki so razporejene na štirih lokacijah v Sežani. Tri bivalne enote se nahajajo v stanovanjskih blokih, ena pa v hiši. V DE Sežana biva skupaj 24 stanovalcev.

DE Postojna pa je sestavljena iz dveh stanovanjskih skupin, kjer živi 11 stanovalcev.

Posebnost življenja v dislociranih enotah je, da je organizirano v manjših skupinah, ki omogočajo uresničevanje procesa vključevanja posameznika v družbo in večje sodelovanje pri skrbi zase. Življenje in aktivnosti v dislociranih enotah temeljijo predvsem na tem, da se stanovalcem izboljša kakovost življenja, da izkusijo odnose in okoliščine, ki so podobne »običajnemu« načinu življenja, da ohranjajo in pridobivajo nova znanja in veščine ter da se jih spodbuja, da sprejemajo odgovornosti za svoje izbire in odločitve.

 
   DOMOV